Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ścieżka powrotu

Regulamin e - księgarni

 1. Sklep internetowy www.wydawnictwo.orgmasz.pl („ORGMASZ”) jest prowadzony przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 87, NIP 525-000-82-93, Regon 000040347
 2. Domniemywa się, że składający zamówienie („Użytkownik”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych www.wydawnictwo.orgmasz.pl i przesłanie go do ORGMASZ .
 5. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.wydawnictwo.orgmasz.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. OGRMASZ zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. ORGMASZ w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.wydawnictwo.orgmasz.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 11. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
 12. ORGMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 13. ORGMASZ zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 14. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku publikacji, książki, czasopisma w wersjach drukowanych wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).
 15. Realizacja zamówień artykułów, publikacji , czasopism, książek w wersji elektronicznej nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez ORGMASZ wpłaty. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (Płatności PayU) do kilku dni (zwykły przelew).
 16. ORGMASZ nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.
 17. W przypadku wysyłki książek, publikacji, czasopism w wersji drukowanej, ORGMASZ pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika.
 18. Promocje dostępne w sklepie internetowym www.wydawnictwo.orgmasz.pl nie łączą się ze sobą.
 19. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 18 wliczony jest w kwotę pobrania.
 20. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Klient, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję, w trakcie składania zamówienia bądź w profilu konta, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej właściwej do przesyłania tego typu faktur. W takiej sytuacji Klient nie otrzyma faktury w wersji papierowej. Zgoda ta może zostać w każdym czasie cofnięta. W przypadku realizacji zamówienia poprzez system PayU Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną.
 21. W zależności od rodzaju dokonanego zamówienia płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem na konto ORGMASZ zaś w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną, płatność następuję wyłącznie kartą płatniczą, systemem płatności PayU lub przelewem na konto ORGMASZ.
 22. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez ORGMASZ ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 23. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej www.wydawnictwo.orgmasz.pl są własnością ORGMASZ i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 24. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty w sklepie internetowym www.wydawnictwo.orgmasz.pl może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z ORGMASZ.
 25. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, ORGMASZ może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.
 26. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.wydawnictwo.orgmasz.pl - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 27. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z ORGMASZ za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 28. Zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych zapisanych na informatycznych nośnikach danych (płyty CD i DVD), uprawnienie to przysługuje, jeśli nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie,. Zwroty prosimy kierować na adres ORGMASZ z dopiskiem „zwrot”.
 29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. publikacje elektroniczne, w tym ebook, audiobook składających się z książki papierowej oraz publikacji elektronicznej), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721).
 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 31. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer ORGMASZ na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
 32. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności księgarni internetowej www.wydawnictwo.orgmasz.pl
 33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2013.
 34. ORGMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wydawnictwo.orgmasz.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 35. Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej www.wydawnictwo.orgmasz.pl prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpieczne zakupy

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl

Kontakt

ul. Żelazna 87
00-879 Warszawa
+48 (22) 620 43 60